Työelämän personal trainer

Valmennuspalvelut kunnille ja yrityksille

Valmennuspalvelut

Tavoitteena työllistyminen
”Yrityksillä paljon piilotyöpaikkoja”.

”Piilotyöpaikkoja on koko ajan avoinna”.

Teemme kymmenien yritysten kanssa töitä. Tiedämme, mitä yrittäjät kaipaavat. Olemme niin sanotusti tilanteen tasalla.

Yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa
”Oppilaitokset ja kolmas sektori kaverina”

”Oppilaitosten ja kolmannen sektorin kumppani”

Pyrimme kohtaamaan asiakkaamme kannustavasti, mutta emme silkkihanskojen kera. Valmennuspalveluissa olemme ilomielin kumppanina muiden toimijoiden kanssa.

Ydinliiketoimintaa tukeva palvelu
”Valmennuksista töihin”

“Valmennuksista suoraan töihin”

Osasyy siihen, miksi osallistumme valmennuksiin, on se, että se tukee ydinliiketoimintaamme eli henkilöstövuokrausta ja rekrytointeja. Valmennusten kautta välillä löytyy timantteja meidän asiakasyrityksillemme.

Vastuullisuus
“Kannamme vastuumme pohjoisesta ja teemme työmme laadukkaasti”. 

“Kannamme vastuumme pohjoisesta ja teemme työmme laadukkaasti”. 

Vastuullisuus on arvomme, ja liittyy vahvasti valmennuspalveluihin. Meille on tärkeä auttaa työnhakijoita löytämään oma paikkansa työelämästä. Olemme sitoutuneet omassa toiminnassamme kantamaan yhteiskuntavastuuta. Koemme, että työllisyysvalmennukset ovat se meidän tapa rakentaa yhteiskunnastamme vähän parempi paikka. 

Kokeneet valmentajat
“Työllisyysvalmentaja on työelämän personal trainer”

“Työvalmentaja on työelämän personal trainer”

Valmennus alkaa aina tilannekartoituksella. Valmennettavan kyvyt, osaaminen, kiinnostuksen kohteet ja motivaatio kartoitetaan. Sitä taas suhteutetaan olemassaoleviin mahdollisuuksiin.

Silmien avaaminen, uusien näkökulmien näkeminen, osaamisen sanoittaminen ja olemassa olevien mahdollisuuksien löytäminen on se, mitä teemme. Käytännön ratkaisujen löytäminen on se juttu, mitä teemme valmennettavien kanssa.

Ollaan yhteydessä!

Tuire Eilittä

yrittäjä / valmennus

Ollaan yhteydessä!

Olli-Matti Huotari

työvalmentaja / hr-asiantuntija

Rovaniemi, Suomi